گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت کشور

پایه 3 رشته راه و ترابری

پایه 5 رشته آب

پایه 5 رشته ابنیه