عملیات اجرایی دیوار پیرامونی بندرامیر آباد

عملیات اجرایی دیوار پیرامونی بندرامیر آباد

کارفرما: اداره بنادر، دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

مدت پیمان : 12 ماه

وضعیت : اتمام یافته

هدف: محصور نمودن اراضی بندر امیرآباد

شامل تولید و نصب 2400 قطعه دیوار بتنی پیش ­ساخته و 2400 قطعه ستون بتنی پیش ­ساخته در طول 11 کیلومتر